Apklausa - moterų futbolas

Rengdami  2020–2024 metų Lietuvos moterų futbolo vystymo strategiją, kviečiame futbolo  bendruomenę prisijungti prie jos kūrimo.

 

Šioje apklausoje  prašome pateikti savo įžvalgas apie moterų futbolo situaciją, iššūkius, augimo  kryptis, tikslines veiklas. 

Strategijos  rengėjai išskyrė penkias tikslines sritis, kuriose pageidaujame Jūsų komentarų:  masinis futbolas, klubinis futbolas, rinktinių futbolas, dalyvių edukacija,  marketingas ir  komunikacija.          

 Jūsų išsamūs  atsakymai padės identifikuoti esamas problemas ir apibrėžti būsimas veiklos  sritis, kurios bus aktualizuotos naujojoje Lietuvos moterų futbolo vystymo  stategijoje.

 

Esame dėkingi už  Jūsų skiriamą laiką ir rūpestį moterų futbolui!

Apklausą  vykdo Lietuvos masinio futbolo asociacija ir Lietuvos moterų futbolo asociacija


Sritys:

  1. Masinis futbolas - futbolą populiarinantys renginiai, įtraukimą skatinantys projektai ir užsiemimai;
  2. Klubinis futbolas - klubinė struktūra, reikalavimai ir pagalba klubams tampant stabiliais futbolo dalyviais;
  3. Rinktinių futbolas - nacionalinių rinktinių pasiruošimo proceso kokybinis užtikrinimas, rezultatai;
  4. Dalyvių edukacija - trenerių ir teisėjų mokymai, licencijos bei kvalifikacijos kėlimas, žaidėjų edukacija specifiniais klausimais;
  5. Marketingas ir komunikacija - moterų futbolo projektų, renginių bei lygų populiarinimas viešojoje erdvėje, kokybiško ir patrauklaus produkto kūrimas.

  

Vyras Moteris

KOKIŲ REZULTATŲ ŠIOSE SRITYSE NORIME PASIEKTI PER ARTIMIAUSIUS KETVERIUS METUS?
KO PRITRŪKO NURODYTOMS MOTERŲ FUTBOLO SRITIMS LIGŠIOL, KOKIOS BUVO ŠIŲ SRIČIŲ SILPNOSIOS VIETOS?
KOKĮ REGITE ESAMĄ MOTERŲ FUTBOLO ĮVAIZDĮ (patrauklumą, stiprybes ir silpnybes nurodytose srityse)?
PATEIKITE SAVO MINTIS, KAIP VERTINATE DABARTINĘ SITUACIJĄ ŠIOSE SRITYSE (bendras situacijos vertinimas: tiek teigiami, tiek neigiami aspektai)?
KUR REIKIA SKIRTI DAUGIAU DĖMESIO, KURIE PROJEKTAI AR VEIKLOS JUMS ATRODO AKTUALIAUSIOS IR KODĖL?
KOKIŲ PRIEMONIŲ IMTUMĖTĖS, SIEKDAMI PER 5 METUS PADIDINTI DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ SKAIČIŲ ŠIOSE SRITYSE?