"Moterys už futbolą" paramos fondas

  „Moterys už futbolą“ paramos fondas skirtas moterų masinio futbolo plėtrai regionuose.

 Organizuojate futbolo renginį savo mieste?

Šis renginys skirtas moterų futbolo populiarinimui?

Šis renginys nebus futbolo turnyras, o jame bus ne tik futbolo pramogos, bet ir įvairūs konkursai, akcijos ir atrakcijos? 

Šis renginys bei jo turinys prieinamas visiems? 

Esate juridinis vienetas, kuris turi paramos gavėjo statusą?

Tuomet mes galime bendradarbiauti!

Paraišką „Moterys už futbolą“ paramos fondui reikia pateikti likus nemažiau nei 30 kalendorinių dienų iki numatomo renginio pradžios. Pasibaigus renginiui, per 30 dienų, renginio organizatorius privalo atsiųsti ataskaitą pagal pateiktą ataskaitos formą.

Kuo mes galime Jums padėti?

  • Inventoriumi (pvz. kamuoliai, skiriamosios liemenės, kt.)
  • Prizais („Moterys už futbolą“ atributika - tušinukai, balionai, marškinėliai, užrašinės)
  • Kita pagalba (pvz. aikštės nuoma, teisėjavimo paslaugos, muzikos aparatūros nuoma, kt.)


Skiriamos paramos dydis priklauso nuo renginio masto (maksimali galima paramos vertė - 430 EU) , dalyvių skaičiaus, renginio turinio bei jo pridėtinės vertės. Renginys turi būti skirtas masinio moterų futbolo populiarinimui, į renginio programą turėtų būti įtrauktas ne tik tradicinis futbolas, bet įvairios jo atmainos, žaidimai, pramogos, kuriose galėtų dalyvauti visi. Bent pusė, t.y. ne mažiau nei 50% renginio dalyvių turi būti moterys, merginos ar mergaitės. 

Organizatorius, gavęs paramą iš “Moterys už futbolą” fondo įsipareigoja prieš renginį, renginio metu ir po renginio žodžiu bei rašytinėje spaudoje, internete ar kituose renginiui vykdyti skirtuose informaciniuose šaltiniuose pažymėti, kad jo vykdomas renginys yra “įkvėptas judėjimo “Moterys už futbolą” ir naudoti “Moterys už futbolą” logotipą.

 Organizatorius taip pat privalo užtikrinti saugią ir pozityvią aplinką renginio metu. Vykstant aktyviai fizinei veiklai renginio metu PRIVALO budėti medicinos darbuotojas.

Paramos futbolui fondo taryba (veikianti pagal fondo nuostatus) pasilieka teisę neteikti paramos renginio organizavimui, jei jis neatitinka keliamų reikalavimų ar yra gauta informacija apie netinkamą renginio vykdymo paskirtį ar priežiūrą.


Paramos gavėjas
Atsakingas už renginį asmuo

Fotografuosime Filmuosime

Patvirtinu, jog susipažinau su "Moterys už futbolą" fondo aprašu bei administravimo taisyklėmis

Patvirtinu, jog 30 dienų laikotarpyje po įvykusio renginio ataskaitą išsiųsime g.guizauskaite@lff.lt

Patvirtinu, jog gavę paramą, ją naudosime tikslingai, o organizuojamuose renginiuose naudosime tik šį MOTERYS UŽ FUTBOLĄ logotipą

Po renginio įsipareigoju atsiųsti foto ir video medžiagą paštu g.guizauskaite@lff.lt